Thi công nhà khung thép tại Bình Dương

Tiếp tục hành trình kiến tạo trên mọi nẻo đường của con người Quốc Việt, lần này là thi công, lắp đặt nhà khung thép cho khách hàng tại Bình Dương.

Cùng khám phá những hình ảnh mới nhất tại công trình.

2021-01-30 16:15:18
Bài viết liên quan