Sản phẩm

Polyethylene terephthalate (được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) là nhựa nhiệt dẻo. Thuộc loại nhựa Polyester và được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật đựng đồ uống, thức ăn và các loại chất lỏng có thể ép phun để tạo hình. Trong kỹ nghệ thường kết hợp với xơ thủy tinh.